Faglige kompetence

Medarbejdergruppen er på 34 ansatte fordelt på socialpædagoger, værkstedsassistenter, pædagogiske medhjælpere, kontorassistent og pedel. Derudover et antal tilkaldevikarer.

Hovedparten af basismedarbejderne har en socialpædagogisk uddannelse, men afhængig af den pædagogiske opgave og gruppeprofil, kan anden faguddannelse være hensigtsmæssig, nogle har dobbeltuddannelser.

 

Hørkær er også uddannelsessted for pædagogstuderende. Der er derfor socialpædagoger, der har en funktion som vejleder for de studerende.

 

Mere om Hørkær pædagogiske fundament under Faglighed Hørkærs pædagogiske platform