Krea & Bevægelse

        

Gruppens profil:

I Krea & Bevægelse er der tilknyttet 14 borgere og 3 pædagoger samt støttepersoner. Det pædagogiske personale har et kursus i neuro pædagogik. Denne viden anvendes når der skal tilrettelægges pædagogiske mål og aktiviteter for den enkelte borger. Gruppen er også tilknyttet studerende enten i deres 1., 2., 3. eller 4. praktik. De studerende er med til at sætte fokus på den pædagogiske faglighed, hvilket er med til refleksion over egen praksis. Vores forskellige egenskaber er med til at give gruppen en større dynamik når vi arbejder pædagogisk. Vores overordnede mål i gruppen er at give den enkelte borger øget livskvalitet ved at møde dem i øjenhøjde og tilgodese den enkeltes behov og ressourcer. Det er vigtigt for os at borgeren føler sig hørt og forstået, da vi tror på, at respekt og forståelse er med til at øge den enkeltes selvværd og personlige udvikling.

 

Borgergruppen: 

Gruppen er et aktivitets og samværstilbud. Vores brugere har et meget forskelligt funktionsniveau og derfor bliver brugerens hverdag struktureret efter den enkeltes behov.

 

Aktiviteter og samvær:

I Krea & Bevægelse har vi forskellige faste aktiviteter i løbet af ugen. Vi tilbyder fx indkøbsture hvor vi handler ind til gruppen. Derudover har vi i samarbejde med Naturværkstedet et dansehold som vi kalder dansesnor hver tirsdag formiddag. Dansesnor er beregnet til brugere som har gangbesvær da de herigennem kan få oplevelsen af at bevæge sig uden at det er for besværligt, dog kan alle deltage. Målet er motion, fællesskab, sjov og ballade. Vi synger folkeviser og kendte danske sange samtidig med at vi holder på en rød snor som forbinder os alle sammen i den rundkreds vi sidder i. Ved at holde fast i den røde snor hjælper vi brugerne til at følge med i de forskellige bevægelser til sangene. Vi gentager ofte de samme sange så brugerne kan lære dem udenad og vi forsøger at implementere tegn til tale for at hjælpe dem med at huske teksterne. Vi synger gerne andre sange hvis borgerne har nogle ønsker.

Vi har ligeledes også i samarbejde med Naturgruppen et vandrehold om onsdagen, hvor vi altid har en bus at køre i. Vi kommer derfor tit på tur ud i naturen, hvor vi vandrer på forskelligt terræn, bl.a. i skoven, ved vandet osv. Dette gør vi for at stimulere borgernes balance, kondition og koordination af bevægelser. Vi ønsker samtidigt at give vores borgere sanseoplevelser ved at mærke den friske luft, vind, regn, sne osv. Uanset hvordan vejret er, tager vi afsted. Som man siger, der findes intet der hedder dårligt vejr, men kun dårlig påklædning!

Den brugergruppe der er tilbage på Hørkær om onsdagen er med til motionshold, hvor vi bl.a. benytter os af fællesrummets motionsredskaber eller også sætter vi højt musik på og danser hertil. Vi kan finde på at danse forskellige landes folkedanse, såsom græsk zorba eller argentinsk tango eller hvad vi nu har lyst til!

Om torsdagen har vi i samarbejde med Udegruppen et rytmikhold. Til rytmik er der en meget fast struktur for hvilke sange og bevægelser vi gør brug af, for de borgere som netop har behov for fast struktur.

Om fredagen har vi ingen faste aktiviteter, da vi bruger denne dag enten til heldagsture ud af huset, afspænding/massage eller hvad vi nu kan finde på. Vores ture kan være ture ude i naturen hvor vi har madpakker med eller også tager vi på forskellige museer. Vi kan også finde på at tage på cafeture eller på tur i forskellige centre.

Derudover holder vi påskefrokost og julefrokost en gang årligt med hjemmelavet mad, som vi laver sammen med vores borgere. Borgerne er selv med til at vælge menuen og de er også med til at handle ind. Vi fejrer også fastelavn med tøndeslagning og udklædning.

En gang om måneden fejrer vi fællesfødselsdag for dem som har fødselsdag i den måned. Borgerne bestemmer selv hvad de ønsker og de er også med til planlægningen af dagen samt indkøb. Borgerne kan selv vælge mellem brunch, fødselsdagsmiddag, kaffe/kakao og kage eller hvad de nu har lyst til.

Vi er også rigtige glad for at være kreative i gruppen, og derfor syer og maler vi en del. Vi syer gerne til vores egen gruppe, det kan fx være forklæder, pudebetræk o.a. Borgerne kan også sy til dem selv. Det kan være forskellige tasker, puder, bamser osv. Vi har ingen salg i gruppen, så vi syer udelukkende for aktivitetens skyld.

Vi har også forskellige årlige ture såsom bondegårdstur, fisketur, Sjællands festival, Kultur der dur, Natur der dur og etc. som man kan deltage til.

Nogle gange tager vi også i biografen og ser en god film og gerne i samarbejde med de andre grupper på Hørkær.

Vi gør også brug af Grøn Base, hvor vi planter blomsterfrø til vores egen terrasse eller grøntsager som vi kan bruge til madlavning.

En gang hver 3. måned udgiver vi gruppens nyhedsbrev, som nogle borgere er med til at skrive. Vi skriver om det der sker i gruppen og deler billeder fra vores forskellige aktiviteter. Det er vigtigt for os at vi har et godt samarbejde med diverse bosteder og pårørende, og da en del af vores borgere ikke har verbalt sprog ser vi vores nyhedsbrev som noget vores borgere kan vise dem der hjemme, således at de kan få indblik i den enkelte borgeres hverdag på Hørkær. Vi er også meget interesseret i at læse dagbogsnotater hjemmefra, så vi kan hjælpe borgeren med at snakke om deres liv derhjemme.

Billeder fra Krea & Bevægelse

Tryk på billede for at få det større