Kørsel til og fra Hørkær

VBT står for kørslen til og fra Hørkær.
Skal du have kontakt med kørselsselskabet, er nedenstående deres telefonnummer og e-mail:

VBT
Tlf. nr.  72 100 700
rute@vbt-as.dk

Transport mellem dagtilbud og hjem er den enkelte borgers ansvar, men der kan gennem sin kommune få bevilget kørsel. For de fleste borgere som modtager et tilbud i forhold til Serviceloven §§ 103 og 104, budgetter kommunen med kørsel.

Hørkær bestiller kørslen, pt. hos VBT (se ovenfor). Hvis man har en bevilget kørselsordning fra kommunen indgår betaling for sygetransport, hvilket betyder at den enkelte brugers kommune, får tilsendt en ekstra regning for sygetransporten, fra MOVIA Flextrafik.

Hvis man ikke er tilkendt en kørselsordning, skal man selv afholde kørslen.

Det er dagtilbuddet som sørger for at hjemtransporten bliver bestilt, ikke brugerens bosted.
Vi kontakter det kørselsfirma, som har ansvaret for den daglige kørsel, som sender en vogn og efterfølgende en regning til kommunen.
I nogle tilfælde bestiller vi en taxa og borgeren får en regning på taxakørsel, som hvis borgeren har en tilkendt handcapkørsel af sin kommune, bør refunderes af kommunen.

Når vi taler om sygetransport, skal det forstås som kørsel i forbindelse med akut opstået sygdom, ikke kørsel fordi man har en eventuel lægeaftale, eller lignende.