Målgruppe

Målgruppen er borgere i alderen 18 til 67 år med udviklingshæmning og/eller mobilitetsnedsættelse og for nogles vedkomne udfordringer i forhold til kommunikation. Flere med supplerende handicaps. Borgerne har moderat til svært behov for socialpædagogisk guidning, støtte og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af sociale kompetencer samt almindelige dagligdags funktioner.

Der er variation i borgernes behov for støtte og i hvilken grad de profiterer af henholdsvis individuel og fælles støtte og aktiviteter. Nogle borgere kommunikerer med et begrænset verbalt sprog og nogle har behov for individuel tilrettelagt struktur.

Mange borgere bruger hjælpemidler både i forhold til det fysiske og i forhold til kommunikation.

Borgerne kommer fra hele Storkøbenhavn. Nogle borgere bliver kørt med bus til og fra Hørkær, andre sørger selv for transporten.