Pårørendesamarbejde

På Job & Aktivitetscenter vægter vi pårørendesamarbejdet højt. Mange borgere har brug for et tæt samarbejde mellem borgeren, pårørende og Hørkær.

For at imødekomme dette har Job & Aktivitetscenter et Bruger-Pårørende råd. Rådet er et høringsorgan. Der holdes møder 4 gange årligt, hvor der er en gensidig orientering om det, der rør sig dels blandt de pårørende og dels på Hørkær.

Der er dags dato ikke brugerrepræsentanter i rådet, men en mulighed for brugerdeltagelse, ved oplæg, der ønskes drøftet eller fremlæggelse af emner m.m.