Ydelsesbeskrivelse

Job og Aktivitetscenter Hørkær drives i henhold til Lov om Social Service § 103 & §104.

Der er kerneydelser på §103 (Beskyttet beskæftigelse), §104 (Aktivitet- og samvær) og §83 – 87 (personlig hjælp, omsorg og pleje) jf. Lov om Social Service. Der udarbejdes mål for kerneydelsen.

Hvis du har brug for et dagtilbud jf ovennævnte, skal du henvende dig til den kommune, hvori du bor. Her kan din sagsbehandler hjælpe med ansøgning til det tilbud, du ønsker.

Se visitationsprocedure.

Se ydelsesbeskrivelse 2023