Ydelser og takster

Job og Aktivitetscenter Hørkær drives i henhold til Lov om Social Service § 103 & §104.

Der er kerneydelser på §103 (Beskyttet beskæftigelse), §104 (Aktivitet- og samvær) og §83 – 87 (personlig hjælp, omsorg og pleje) jf. Lov om Social Service. Der udarbejdes mål for kerneydelsen.

Hvis du har brug for et dagtilbud jf ovennævnte, skal du henvende dig til den kommune, hvori du bor. Her kan din sagsbehandler hjælpe med ansøgning til det tilbud, du ønsker.

Se visitationsprocedure.

 

Takster: 2020
§ 103 værksted      pr. dag (365 dage/år) kr. 415,00 –  (6 borgere pr. ansat)
§ 104 dagcenter     pr. dag (365 dage/år) kr. 535,00 – (4 borgere pr. ansat)
§ 104 daghjem       pr. dag (365 dage/år) kr. 751,00 –  (3 borgere pr. ansat)

Herudover er der fastsat en række takster for specialiserede tilbud:

§ 104 daghjem 2     pr. dag (365 dage/år) kr. 1142,00 – (2 borgere pr. ansat)
§ 104 daghjem 3     pr. dag (365 dage/år) kr. 1771,00 –  (1 borger pr. ansat)

I forbindelse med visitation af borgere med specielle handicap/syndromer og behov, kan takst suppleres med støttetimer beregnes.