Hørkærs lukkedage 2023

Job & Aktivitetscenter Hørkær holder lukket alle weekends og alle helligdage.
Derudover har Hørkær lukket på nedenstående dage:

  • Mandag den 1. maj
  • Fredag den 19 .maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
  • Mandag den 5. juni (Grundlovsdag)
  • Fredag 22. september (Pædagogisk dag for hele personalegruppen)
  • Onsdag den 27. til fredag den 29.december (dagene imellem Jul og Nytår)

Derudover vil hver gruppe holder pædagogiske dag – hvor gruppen vil være lukket. Dato for de specifikke grupper, meldes ud snarest.

 

Ændrede åbningstider:

  • Fredag den 16. juni har vi ændret åbningstider pga. sommerfest
  • Onsdag den 17. august har vi ændrede åbningstider pga. Kultur der dur.
  • Fredag den 27. oktober har vi ændret åbningstider pga. fødselsdagsfest

 

Ferie for brugere af §103-tilbud (Beskyttet beskæftigelse)

Foruden ovenstående lukkedage, forventes det for brugere, der arbejder i Produktions- og Beskæftigelses-teamet efter Servicelovens § 103 afvikler mindst 2 ugers sommerferie.

Planlægning af ferie:

For at kunne planlægge medarbejder-ressourcerne bedst muligt i ferieperioderne, har vi brug for tilbagemeldinger om, hvornår brugerne holder ferie. I bedes give besked til gruppen senest 1. maj 2023

Hvis disse informationer giver anledning til spørgsmål, så er I meget velkomne til at kontakte Lars Linding Urup på telefon 44 52 60 29.