Kontaktinformation

Hørkær kontor

Joan Hansen - Adm. medarbejder

Lars Linding Urup - Leder

Louise Bertelsen - Koordinator

Produktion & Beskæftigelse

Produktion & Beskæftigelse/serviceholdet

Udegruppen

Kreativitet

Krea & Bevægelse

Natur

Grøn Base

Grøn Base mobil

Hørkær pedel

Hørkær café

Fysioterapien

Lars Mødekjær - Fællestillidsrepræsentant

4452 6040

4452 6047

4452 6029

4452 6045

4452 6041

2115 0831

4452 6042

4452 6043

4452 6044

4452 6039

4452 6038

2114 5226

4452 6037

4452 6036

4452 6046

2035 4051

hoerkaer@herlev.dk

joan.hansen@herlev.dk

lars.linding.urup@herlev.dk

louise.bertelsen@herlev.dk

hoerkaer-1@herlev.dk eller hoerkaer-service@herlev.dk

 

hoerkaer-2@herlev.dk

hoerkaer-3@herlev.dk

hoerkaer-4@herlev.dk

hoerkaer-natur@herlev.dk

FPK.Gronbase@herlev.dk

 

tommy.haun@herlev.dk

 

 

lars.modekjaer@herlev.dk