Produktion & Beskæftigelse

Produktion & Beskæftigelse er et beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §§103 og 104. Gruppen fungerer primært som et produktionsværksted, hvor størstedelen af produktionen er med salg for øje til virksomheder og private. Dette skaber gode muligheder for, at den enkelte borger kan arbejde og afprøves indenfor en bred vifte af mange forskellige kompetenceområder. Gruppen består af flere selvstændige værksteder, hvor der er 37 brugere tilknyttet, samt 7 personaler.

Værkstederne er:

Sy- og Læderværkstedet
På Sy- og Læderværkstedet arbejdes der ud fra at skabe en ramme, hvori den enkelte, individuelt kan udvikle sine personlige, sociale og faglige kompetencer indenfor håndarbejdets mangfoldighed. Det gøres ved løbende at udvikle nye produkter efter tidens trend individuelt tilpasset, så den enkelte kan indgå i produktionsfællesskabet på "lige vilkår" uanset fysiske- og/eller psykiske udfordringer. Der arbejdes bredt og kreativt indenfor tekstiler, læder, garn og papir med udgangspunkt i tidligere tillærte kompetencer, men ofte i andre sammenhænge og materialer. Når tiden tillader det, bliver der arbejdet med spirende færdigheder.

Glas og Keramikværkstedet
I Glas- og Keramik værkstedet producerer vi forskellige brugsgenstande. Vi støber bl.a. krus, tallerkner, vaser og kander i gipsforme, som vi efterfølgende dekorerer og glaserer. Vi arbejder i formstøbt glas, hvor vi fremstiller figurer, fade og lign. Produktionen deles oftest op i delprocesser, således at brugerne kan afprøves og udvikles indenfor forskellige kompetencer. Der skabes desuden mulighed for, at den enkelte bruger kan give produktet sit udtryk og streg i dekoration. Så uanset funktionsniveau, vil man altid kunne deltage i en af processerne og være en del af produktionen.

Montage/Lysværkstedet
På Montage/Lysværkstedet arbejdes der med forskellige montageopgaver fra forskellige firmaer i nærområdet. Lysfremstilingen foregår 1 til 2 perioder om året især op til vores traditionsrige julemarked. Ud over det arbejder vi med at fremstille vores blad "Hørkær Nyt" med at tage billeder, skrive tekster, trykke og samle bladet. Vi tager også løbende nye billeder til Hørkærs hjemmeside. Fælles for alle arbejdsopgaverne er, at der er mange delopgaver, så alle brugerne kan deltage i en eller flere delopgaver. Disse arbejdsopgaver danner rammen for den enkelte, individuelt kan udvikle sine personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi arbejder meget bevidst på at oparbejde fælleskabs følelsen, så det er gruppen, der har lavet arbejdet og ikke kun den enkelte.

På alle værkstederne tilstræbes det, at borgerne er inddraget i arbejdsprocessen fra start til slut. Dette gøres bl.a. ved, at de er med på tur til div. forhandlere for at købe materialer til produktionen eller når de færdigproducerede varer skal afleveres. Det kan også være i valget af produkter, farver, materialer. Det er muligt at sammenstykke en afvekslende uge med skift mellem  værkstederne og borgeren er i stor udstrækning medbestemmende til at sammensætte sin egen ugeplan.
Hver anden uge afholder vi brugermøde, hvor vi øver de grundlæggende demokratiske processer. Mødet afholdes ud fra en fast dagsorden og brugerne skiftes til at være ordstyrer. På brugermødet, men også i hverdagen, er det vigtigt at kunne lytte til andre mennesker, vente på tur både i handling og tale samt turde tage ordet i fx en forsamling. Træning af de sociale kompetencer samt at kunne indgå i en social kontekst, opfatter vi, som grundlæggende elementer i udviklingen i den enkeltes brugers identitet, livskvalitet og dannelse.
Der afholdes fælles aktiviteter for alle grupper på Hørkær, såsom brugernes dag, bålhusdag og diverse traditionsrige fester, som Produktion & Beskæftigelse også deltager i.

Service                                                                                                                                                                                                                                                                 Serviceholdet laver mange arbejdsopgaver, nogle på bestilling og andre er egenproduktion til videresalg bla. på vores julemarked og Kultur der Dur.

En del af vore opgaver indebærer at vi tager ud af huset, hvor vi laver alt fra havearbejde, river ting ned som skal væk, samt mange andre opgaver, f.eks. malerarbejde. Vi har mange opgaver ude af huset og udfører bla. renovering af legestativer på skoler samt maling af hinkeruder og taltabeller i skolegårde.

Café                                                                                                                                                                                                                                                                       Vi står for den daglige drift af Hørkærs Café, hvor vi laver mad, som vi sælger til sultne borgere og personaler. Vi står for indkøb og planlægning af ugens menu. Vi udfører bestillingsarbejde f.eks. kage, boller og lign. produkter .

 

E-mail adresse til Produktion & Beskæftigelse: hoerkaer-1@herlev.dk

Billeder fra Produktion & Beskæftigelse

Tryk på billede for at få det større.