Udegruppen

          

I Udegruppen, er vi 13 borgere og 3 socialpædagoger samt en støtteperson tilknyttet.

Gruppen er et aktivitets og samværstilbud for borgere, som har et ønske om og/eller et behov for, at være fysisk aktive i naturen. Pt. er der 13 borgere tilknyttet med et meget spredt funktionsniveau. Alle er indskrevet som daghjem eller dagcenterborgere. Flere har en støtteforanstaltning tilknyttet. Aldersgruppen er fra 20 – 60 år.

Turene er ofte heldagsture, hvor vi spiser vores medbragte frokost i naturen. Gruppen har dagligt en minibus til rådighed. Derudover traver vi ture i lokalområdet og indimellem anvender vi de offentlige transportmidler.

En gang ugentligt har vi et gymnastikhold, hvor kroppen er i bevægelse.  Fodbold, slyngbold, faldskærm og afspænding er nogle af de aktiviteter vi har på programmet.

Udegruppens målsætning:

  • At styrke den enkelte borgers fysik ved lange traveture hver dag.
  • Igennem naturen at styrke den enkelte borgers psykiske velbefindende.
  • At støtte den enkelte i deres selvstændighed.
  • At støtte og udvikle den enkelte borgers kommunikation.
  • At styrke det sociale fælleskab.
  • At rammerne er forudsigelig og genkendelige.

E-mail adresse til Udegruppen: hoerkaer-2@herlev.dk

Billeder fra Udegruppen