Organisering

Job & Aktivitetscenter Hørkær er et beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet er oprettet efter §§103 og 104 i Lov om social Service. Personalet på Job & Aktivitetscenter Hørkær arbejder i 4 teams. Hvert team har tilknyttet grupper. Borgerne er tilknyttet en af disse grupper ud fra ønsker og ressourcebehov. Et team har hovedvægten på produktion og beskyttet beskæftigelse, de øvrige på aktivitet og samvær.

Team

Produktion & Beskæftigelse

 

 

Udeliv

 

 

Krea, Bevægelse & Natur

 

 

Kreativitet

Grupper

Produktion

Beskæftigelse

 

Udegruppen

Grøn Base

 

Krea & Bevægelse

Natur

 

Kreativitet

Madaktivitet

De 7 grupper er beliggende på Hørkær 4.

Grøn Base har base på Hørkær, men er beliggende på Klausdalen, Klausdalsbrovej 336 i Herlev.