Kreativitet

          

Kreativitet består af 16 borgere og 4 pædagoger. Vi er en blandet gruppe med vidt forskellige ressourcer og funktionsniveauer. Vi har jævnligt studerende der er med til at stimulere vores faglighed og stille spørgsmål til vores arbejdsmiljø. Vores forskelligheder i gruppen, giver en god dynamik og liv i hverdagen, hvor humor indgår, som en naturlig del. I alle aktiviteter vi laver, fokuserer vi på nærværet, relationerne og tilrettelægger hverdagen efter borgernes behov og dagsform. Vi er dog opmærksomme på den asymmetriske relation mellem den professionelle og borgeren, men vi arbejder ud fra at alle mennesker er ligeværdige og autoriteter i deres eget liv – med ret til selv- og medbestemmelse.

Vi har gruppemøde hver onsdag, hvor vi taler om, hvad vi har lyst til at lave af mad, aktiviteter og evt. fortællinger fra borgerne. Hørkær har et borgerråd der mødes hver måned, for at debattere lidt større emner. Udover gruppemøde hver onsdag, bruger vi en boardmaker tavle med piktogrammer, som vi gennemgår sammen med en borger hver morgen, for at overskueliggøre hverdagen. Her øver vi også tegn til tale, som er med til at understøtte det verbale sprog.

Via kommunikation udvikles mennesket i kontakt og i samspil med andre. Vi har flere borgere der har en begrænset verbalt kommunikation og andre har et meget lille ordforråd eller slet ikke i stand til at tale. Andre borgere har desuden svært ved at tyde nonverbal kommunikation. Vores grundholdning er, at alle mennesker kan kommunikere og har behov for synlighed og anerkendelse. Følelsen af selvværd er fundamental for menneskets velbefindende, samt indflydelse på eget liv og størst mulig selvhjulpenhed er udgangspunkt for et godt selvværd. Mennesket udvikles hele livet og har brug for oplevelsen af sammenhæng, samhørighed, meningsfyldt samvær og meningsfuld beskæftigelse. Ud fra ovenstående grundsyn på hvad der giver kvalitet i livet, har vi i gruppen nogle faste temaer, som tager udgangspunkt i disse behov.

Vores dagligdag er opdelt på denne måde:

  9.00 – 10.00

Godmorgen

10.00 – 12.00

Aktiviteter

12.00 – 12.30

Frokost

12.30 – 13.30

Aktiviteter

13.30 – 14.00

Kaffepause

14.00 – 14.30

Aktiviteter

14.30 – 15.00

Hjem

Eksempler på aktiviteter:

  • Motion
  • Madlavning
  • Kreative aktiviteter
  • Musik

Billeder fra Kreativitet

Tryk på billede for at få det større.