Produktion & Beskæftigelse – pædagogisk tilgang

Produktion & Beskæftigelse har fokus på at støtte borgerne i arbejdsidentiteten. At der i arbejdsopgaverne er læring og udviklingsmål for den enkelte borger, både individuelt og som en del af et arbejdsfællesskab. Grundlæggende for vores pædagogiske praksis er et menneskesyn, som tager afsæt i, at alle mennesker kan bidrage med noget til en proces. Vi stræber derfor mod, at tilrettelægge arbejdet således, at den enkelte borger enten kan udføre størstedelen af processen eller en/flere af delprocesserne i produktionen. På denne måde har alle mulighed for at deltage og udvikle sig indenfor Zonen for Nærmeste Udvikling.
Med produktionen som rammen skaber vi et meningsgivende fællesskab, hvor den enkelte borger kan føle sig aktiv deltagende både i arbejdet og det sociale fællesskab. Dette fællesskab er samtidig vores pædagogiske metode til at arbejde med vedligeholdelse af den enkeltes færdigheder samt udvikling af spirende kompetencer indenfor fagspecifikke arbejdsområder, personlige og sociale kompetencer samt mestring af eget liv. Der lægges vægt på plads til individet, men med respekt for fællesskabet.
Men uanset om det er arbejdsopgaver eller andre aktiviteter der igangsættes i gruppen, så er der fokus på sociale relationer. At blive set, hørt, udfordret og forstået af andre er afgørende for et menneskes udvikling.