Grøn Base

Grøn Base ligger ved Klausdal på Klausdalsbrovej, direkte op til de rekreative områder Smørmosen og Fedtmosen. Klauzdal er et område hvor de unge i kommunen har et øvelokaler, spillested m.m.. På Klausdalen har de ældre har et værested, spejderne har en hytte og så er der loppemarked hver lørdag. Rigtig mange har glæde af dette område, både kommunens borgere, men også besøgene udefra. Stedet ligger i udkanten af Herlev ud til grønne områder. Grøn Base, som er en del af Job & Aktivitetscenter Hørkær, fik vi tildelt pr. 1. februar 2013. Stedet vi råder over er 400 km2 drivhus og et stort grønt udendørsområde.
På området har vi en skurvogn, hvor vi kan spise vores frokost i de kolde måneder.
Arbejdsopgaverne er mange, ud over mange forskellige afgrøder, har vi flere områder hvor vi skal slå græs og fjerne ukrudt, beskæring af træer, samle affald på selve Klausdal matriklen og samle affald i hele Fedtmosen og Smørmosen. Derudover har vi en del forfalden arbejde på området, vi har snerydning når det er vinter og så har vi brugt rigtig meget tid på at rydde op på området.
Den beskyttede beskæftigelse under Grøn base retter sig mod naturpleje, drivhusgartneri, lettere havebrug, affaldsindsamling i naturen, etablering og vedligeholdelse af bålpladser, borde, bænke og lignende rammer for friluftsaktiviteter. Friluftsaktiviteter kan indeholde busture ud i skovene, hvor vi laver bål og hygger.

Mål/vision:
At skabe et meningsfuldt beskæftigelsestilbud, til borgere med nedsat funktionsevne, hvor de føler anerkendelse, får styrket deres kompetencer, bliver synlig i samfundet, danner relationer og at alle føler sig som en del af fællesskabet.

Formål:
At lave et tilbud, der ikke er underlagt krav om produktion, men hvor borgerens udvikling er i centrum. Borgeren udvikles fra at være vant til at blive serviceret af pædagogen til at have kompetencer og overskud til at servicere andre borgere i samfundet og derved opnå status og identitet samt blive så selvhjulpen som deres fysiske og mentale funktionsevne formår. Den pædagogiske fokus er at møde borgeren som han/hun er og stille krav til ham/hende ud fra dette. Naturen og området indgår i arbejdet som med-og modspiller. Her er højt til loftet og plads til fysisk udfordrende arbejdsopgaver/aktiviteter og naturen kan i den grad bruges som mentalt åndehul. Området giver borgeren mulighed for at trække sig tilbage, når der er behov for det.

Målgruppe:
Tilbuddet retter sig primært mod borgere, hvis fysiske og psykiske formåen muliggør varetagelse af fysiske arbejdsopgaver.
Alle øvrige borgere har mulighed for at benytte de udendørs grønne områder og indgå på de vilkår, den enkelte borger formår. Derudover vil øvrige borgere, indskrevet på Hørkær, kunne besøge faciliteterne under Grøn Base og implementere grønne aktiviteter i deres daglige arbejde og samværstilbud på Hørkær.

Kontakt for evt. besøg:
JOB & AKTIVITETCENTER HØRKÆR
Hørkær 4, 2730 Herlev
Telefon: 4452 6040

Grøn Base E-mail: FPK.Gronbase@herlev.dk
Find GRØN BASE
Klausdal, Klausdalsbrovej 336, 2730 Herlev.