Visitationsprocedure

Procedure for ind- og udskrivning til Job & Aktivitetscenter Hørkær.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om vores tilbud eller til at besøge os inden en evt. visitation
Vi anbefaler et besøg for at vurdere om tilbuddet eller den beskyttede beskæftigelse, er det, der ønskes. Vi får hilst på hinanden og derved er det nemmere at vurdere om ønsket er muligt at imødekomme.

Du kan kontakte Hørkær på tlf. 44 52 60 40

 

Borgerens sagsbehandler sender bestilling og betalingstilsagn til Job & Aktivitetscenter Hørkær med relevante oplysninger og bilag.

Job & Aktivitetscenter Hørkær
Hørkær 4
2730 Herlev
Att. Lars Linding Urup
E-mail: hoerkaer@herlev.dk

 

Hvis oplysningerne anses for utilstrækkeligt kan sagsbehandleren blive anmodet om yderligere oplysninger.

Det oplyses i bekræftelsen på modtagelse af ansøgningen, om ansøgeren afvises (ikke indenfor målgruppen), om der aktuelt er ledige pladser – og om ansøgeren kan tilbydes plads eller om ansøgeren noteres på en liste som interesseret i et tilbud.

 

For borgere, der er i praktik opkræves takst fra praktikkens start. Taksten er afhængig af ressource behov.

 


Ændringer eller opsigelse.

Det skal meddeles Job & Aktivitetscenter Hørkær pr. E-mail, når en borger ønsker at stoppe i sit dagtilbud eller der er ønsker til ændringer i tilbuddet (f.eks. ændringer i tid, ændring af pladstype m.m.). Ved opsigelse, ændringer m.m. opkræves for resterende måned samt efterfølgende måned.