Praktikbeskrivelse

På Hørkær stilles der nogle krav og forventninger til de studerende, disse krav og forventninger vil fremgå af Hørkærs praktikbeskrivelse.

Praktikbeskrivelsen er udarbejdet af Hørkærs personale ud fra videns- og færdighedsmål.