Job og Aktivitetscenter Hørkær

er, jf. Lov om Social Service, et § 103 og et § 104 tilbud under Herlev Kommune,
Center for Omsorg og Sundhed, Voksen Pædagogiske tilbud.

JOB & AKTIVITETSCENTER HØRKÆRs formål er:

– at give beskyttet beskæftigelse § 103 til personer under 67 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

– at give aktivitets- og samværstilbud § 104 til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

I forbindelse med dagtilbudet kan tilkøbes lægeordineret fysioterapeutisk behandling, som kan gives på Hørkær.