Tilbuddet og omgivelserne

Job & Aktivitetscenter Hørkær er beliggende i et industriområde. Det er bygget i 1982 med det formål at oprette beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud til borgere, der på grund af deres nedsatte funktionsevne, ikke kunne varetage beskæftigelse på almindelige vilkår. Det er tæt på Herlev station og i gåafstand til Herlev bymidte. Der er gode busforbindelser.

Grøn Base er oprettet som satellittilbud under Job & Aktivitetscenter Hørkær i 2013.

Grøn Base ligger ved Klausdalen på Klausdalsbrovej, direkte op til de rekreative områder Smørmosen og Fedtmosen. Desuden er der på matriklen Klauzdal, der er et sted, hvor de unge i kommunen har et øvelokale og et spillested m.m. På Klausdalen har også de ældre et værested, spejderne har en hytte og så er der loppemarked hver lørdag. Rigtig mange har glæde af dette område, både kommunens borgere, men også besøgende udefra. Stedet ligger i udkanten af Herlev ud til grønne områder.