Brugerbestyrelse

På Job & Aktivitetscenter Hørkær er der en brugerbestyrelse bestående af borgerrepræsentanter fra grupperne samt en leder.

Borgerne har en medarbejder med som støtte, hvis dette er ønskeligt.

Brugerbestyrelsen har møde den 1. mandag i hver måned, undtagen juli, august og december måned.

På møderne er der bl.a. informationer om sidste nyt fra grupperne, emner til drøftelse og eventuelt emner til beslutning.

Hvis der er emner, spørgsmål eller andet, der ønskes fremlagt for Pårørenderådet, er dette muligt via repræsentant eller lederen.