Udegruppen – pædagogisk tilgang

Mange borgere i Udegruppen profiterer af naturens stimuli, hvilket giver dem ro til at være i sig selv og også mere ro på deres tanker. Dette gør sig også gældende når borgerne er på busture. Busturene har en beroligende og skærmende effekt på deres ofte indre uro. Vi lægger vægt på, at tage på ture i små hold (2-5 borgere), da størstedelen bedst kan overskue og forholde sig til små grupper.

Udegruppen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, kompetencer og interesser. Brugerindflydelse er et centralt element i gruppens målsætning. I gruppen arbejdes der på at borgeren, i det omfang det er muligt, skal være aktiv i planlægningen af deres hverdag indenfor rammerne af det mulige.

Udegruppen har en neuropædagogisk tilgang til den enkelte borger, hvor sigtet er, at bidrage til at kompensere for begrænsninger og støtte udviklingen af ressourcer gennem fokus på sammenhængen og samspillet.