Besøg af studerende

Hørkær har haft været besøg af merit studerende fra pædagoguddannelsen.

De kom og lavede et forløb med tegninger.