Genåbning

Kære borgere pårørende og samarbejdspartnere.

Vi er på Hørkær i gang med at planlægge den forestående genåbning af vores tilbud, for de borgere der bor på botilbud.

  • Fra tirsdag den 2. juni vil vi åbne op for den første lille gruppe af borgere der bor på botilbud. Den første genåbning vil omfatte udvalgte borgere, som har brug for særlig støtte i forhold kunne agere i de nye regler og rutiner, vi skal implementere for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer.
  • Fra mandag den 8. juni åbner vi op for samtlige borgere på Hørkær.

Genåbningen for de borgere der bor på botilbud, vil komme til at ske i hold, for at vi kan holde passende afstand og overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi vil i starten af uge 22 kontakte samtlige borgere og botilbud for at fortælle, hvilke dage de vil kunne modtage dagtilbud i den kommende tid.

Hørkær har været genåbnet siden uge 20 for de alene og hjemmeboende borgere. Både personale og borgere har i genåbningen øvet alle de nye regler og rutiner i dagligdagen.

Alle borgere har faste arbejdsstationer og Hørkær er opdelt i zoner så smittespredning kan minimeres. Der bliver øvet hygiejne regler og god håndvask.

De hjemme og alene boende borgere er fordelt i 3 teams, Produktion og Beskæftigelse, Kreativitet og Grønbase.

Personalet fra Hørkær har siden nedlukning bidraget til at få kommunens botilbud drift til at fungere, ved at indgå i bemanding og tilbyde særligt tilrettelagte dagtilbud for de borgere der bor på botilbud i Herlev kommune

 

Venlig hilsen

Lars Linding Urup